Share

Doa Bapa Kami Dalam Berbagai Bahasa

Doa Bapa kami atau The Lord Prayer adalah salah satu doa yang sangat dikenal oleh hampir seluruh umat Kristiani di segala penjuru dunia. Bagaimana tidak, menurut catatan sejarah yang juga tertulis di dalam kitab Injil, bahwasannya doa Bapa kami ini adalah doa pertama yang langsung diajarkan Yesus Kristus dari Nazaret kepada murid-muridNya. Menurut beberapa sejahrawan, doa Bapa kami ini diajarkan Yesus Kristus dengan menggunakan bahasa Aram. Bahasa Aram sendiri adalah bahasa sehari-hari yang digunakan Yesus Kristus pada zamanNya, juga dipakai di daerah kelahiran Yesus Kristus dan sekitarnya.

Bahasa Aram ini tergolong ke dalam bahasa Semitic. Bahasa ini dibagi menjadi 2 dialek, yakni Aram Barat dan Aram Timur. Dialek Aram Barat dipakai di sekitar daerah Galilea, Yudea, dan Siria, sedangkan dialek Aram Timur dipakai di sekitar daerah Persia, Armenia, dan Turki. Dalam dialek Aram Barat, penduduk cenderung menyebut vokal ‘A’ menjadi ‘O’ atau ‘E’ dan ‘P’ menjadi ‘F’ sedangkan Aram Timur penyebutannya tetap. Menurut sejahrawan, dialek awal yang dipakai oleh penduduk adalah cenderung ke Aram Timur.

Dilihat dari daerah kelahiran Yesus Kristus dan penginjilannya, kemungkinan besar doa Bapa kami diajarkan dalam bahasa Aram dengan dialek Aram Barat. Selain bahasa Aram, adapun bahasa Ibrani dan Latin yang dipakai di zaman itu. Bahasa Ibrani telah ada dan dipertahankan oleh keturunan bangsa Ibrani dari zaman nenek moyang mereka, sedangkan bahasa Latin menjadi bahasa pemerintahan karena pada masa itu daerah kelahiran Yesus dan penginjilanNya mulai dikuasai bangsa Romawi.

Pengertian doa sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permohonan (harapan, permintaan, pujian) kepada Tuhan. Dalam ajaran Kristiani, doa Bapa Kami adalah doa yang pertama kali diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebagai pedoman dalam berdoa. Adapun di dalam doa Bapa kami terdapat tiga bagian pokok Doa. Bagian yang pertama yaitu penyembahan kepada Bapa di surga, bagian kedua yaitu permohonan kepada Bapa di surga dan bagian yang terakhir adalah penyerahan diri kepada Bapa di surga.

Dalam perkembangannya, doa Bapa kami masih tetap dipakai oleh sebagian umat Kristen di ibadah-ibadah Gerejawi. Kelompok Kristen dari denominasi Lutheran dan Kalvinis masih menyertakan doa Bapa kami di setiap ibadahnya sedangkan kelompok Kristen dari denominasi Orthodox timur masih memakai doa Bapa kami dalam bahasa aslinya dalam beberapa ibadah. Adapun kelompok Gerejawi dan sejahrawan yang masih mempelajari sedikit dari bahasa Aram yang mungkin sudah hilang di masa sekarang ini.

Sebagai contoh doa bagaimana pengikut Kristus harus berdoa yang pertama kalinya diajarkan oleh Kristus itu sendiri, nampaknya doa Bapa kami menjadi doa yang paling dihafal di kalangan umat Kristiani. Doa ini telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, seiring dengan perkembangan terjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa. Bahkan, kemungkinan doa Bapa kami ini dulunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di pedalaman sebelum Alkitab itu sendiri diterjemahkan.

Berikut doa Bapa kami yang diajarkan Yesus Kristus dengan dialek Aram Barat dan Timur:

Bahasa Aram Barat
ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
Abun dbašmayo
Bapa kami yang di Surga
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
Nethqadaš šmokh
Dikuduskanlah namaMu
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
Tithe malkuthokh
Datanglah kerajaanMu
ܢܗܘܐ ܣܒܝܢܟ
Nehwe sebyonokh
Jadilah kehendakMu
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܪܥܐ
Aykano dbašmayo oph bar`o
Di bumi seperti di Surga
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
Hab lan laħmo dsunqonan yowmono
Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܘܚܬܗܝܢ
Wašbuq lan ħawbayn waħtohayn
Dan ampunilah kesalahan kami
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ
Aykano doph ħnan šbaqan lħayobayn
Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami
ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
Lo ta`lan lnesyuno
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan
ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
Elo paşo lan men bišo
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat
ܡܛܠ ܕܕܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
Meţul ddilokh hi malkutho
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ
Wħaylo wtešbuħto
Kuasa dan kemuliaan
ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
L`olam `olmin
Sampai selama-lamanya
ܐܡܝܢ
Amin

Bahasa Aram Timur
ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
Abwun dbašmaya
Bapa kami yang di Surga
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
Nethqadaš šmakh
Dikuduskanlah namaMu
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
Tithe malkuthakh
Datanglah kerajaanMu
ܢܗܘܐ ܣܒܝܢܟ
Nehwe sebyanakh
Jadilah kehendakMu
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܪܥܐ
Aykana dbašmaya afh b`arha
Di bumi seperti di Surga
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
Hawv lan laħma dsunqanan yawmana
Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܘܚܬܗܝܢ
Wašbuq lan ħawbayn waħtahayn
Dan ampunilah kesalahan kami
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ
Aykana dafh ħnan šbaqan lħayabayn
Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami
ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
Wela ta`lan lnesyuna
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan
ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
Ela patşan min biša
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat
ܡܛܠ ܕܕܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
Meţul ddilakh hi malkutha
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ
Wħayla wtešbuħta
Kuasa dan kemuliaan
ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
L`ahlam `almin
Sampai selama-lamanya
ܐܡܝܢ
Ameyn

The Lord prayer atau doa Bapa kami yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridNya ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia.
Berikut adalah Doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa di Indonesia dan Mancanegara:

Bahasa Indonesia
Bapa kami yang ada di surga
Dikuduskanlah nama-Mu
datanglah Kerajaan-Mu
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami
Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan
Tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat
[Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin

Bahasa Aceh
Bapak kamoe nyang na dalam syeuruga
Beuteupeu kudus kheueh nan Droeneueh
Beuteuka kheueh keurajeuen Droeneueh
Beujeuet kheueh keuheundak Droeneueh, dibumoe lagée lam syeuruga
Beuneubri kheueh peunajoh kamoe nibak uroenyoe nyang kamoe peureulée
Beuneupeu amphon kheueh desya kamoe lagée, kamoe ka meu peuamphon ureuëng nyang meudesya ateueh kamoe
Dan bék kheueh neuba kamoe lam peucubaan
Teuma beuneu peulheueh kheueh kamoe nibak si Jeuhet
[Kareuna Droeneueh kheueh nyang po keurajeuen, dan kuasa dan keumuliaan sampoe siumu masa
Amin]

Bahasa Pakpak Dairi (Aceh Dairi & Singkil)
Ialè Bapa nami si ni sorga
Dak niperbadia mo gerarMu
Dak roh mo kerajaenMu
Saut mo lemmo atèMu i babo tanoh èn bagè si ni sorga
Berrèken mo bai nami sidari èn pangaan nami sipat ari
Sasa mo dosa nami bagè penasa nami i dosa ni dengan simerdosa taba kami
Ulang kami arahken mi pengojiin
Paluah mo kami ibas pengago nai
[Ai Ko ngo sidasa kerajaen, dekket kegegohen, bang pè kesangapen soh mi amman sumendah. Amèn]

Bahasa Toba/Tapanuli (Batak)
Ale Amanami na di banua ginjang
Sai pinarbadia ma goar-Mu
Sai ro ma harajaon-Mu
Sai saut ma lomoM di banua tonga on songon nadi banua ginjang
Lehon ma tu hami sadari on sipanganonnami siganop ari
Sesa ma salanami, songon panesanami di sala ni angka parsala tu hami
Unang hami togihon tu pangunjunan
Alai palua ma hami sian pangago
[Ai Ho do nampuna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Amen]

Bahasa Karo (Batak)
O Bapa kami si i Surga
Kam kap Dibata Si Tonggal
Kam kap Raja kami
Kam kap si erkuasa i doni janah sura-SuraNdu seh kerina bali ras i surga
Bereken min man kami nakan cukup i bas wari si sendah enda
Alemi min salah kami bagi ialemi kami salah kalak kempak kami
Ola bere bene kiniteken kami tupung ikenai percuban
Tapi pulahi min kami i bas si jahat nari
[Sabap Kam kap Raja si Simada Kuasa ras Kemulian seh si rasa lalap. Amin]

Versi lain:
Bapa kami si ni surga
GelarNdu i Pebadia min
Reh lah min kinirajanNdu
Seh lah min bagi peratenNduI doni enda bagi ni surga
Bereken kami nakan cukup bas wari si sendah enda
AlemiNdu salah kami bagi ni alemi kami salah kalak si lit man kami
Ula min babaiNdu kami kubas percuban
Tapi olangi lah kami idur si ilat nari
[Sebab Kam kap si mada kerajaan ras kuasa ras kemulian si ndekah ndekah na. Amin]

Bahasa Simalungun (Batak)
Ham Bapanami na i nagori atas
Sai pinapansing ma Goran-Mu
Sai roh ma harajaon-Mu
Sai saud ma harosuh ni uhur-Mui nagori tongah on songon na i nagori atas
Bere Ham ma bannami sadari on hagoluhan ari-ari. Sasap Ham ma dousanami, songon panasapnami bani dousa ni hasoman, na mardousa dompak hanami.Ulang ma bobai Ham hanami hu parlajouan, tapi paluah Ham ma hanami humbani pangagou
[Ai Ham do simada harajaon ampa hagogohon ampa hasangapon sadokah ni dokahni. Amen]

Bahasa Angkola (Batak)
Ale, Amangnami na di banua ginjang
Pinarbadia ma goarMu
Ro ma HarajaanMu
Tulus ma rohaMu di tano on, songon di banua ginjang.
Lehen ma di hami panganonnami na porlu sadari on, *NA PORLU SADARI ON: Tu ari ancogot sanga pe siganop ari
Sesa ma angka dosanami, songon hami manyesa dosa ni angka na mardosa tu hami
Jana ulang pamasuk hami tu bagasan pandugaan
Tapi palua ma hami sian pangago i
[Ho do Raja na markuaso jana na marsangap salolot-lolotna. Amin]

Bahasa Nias
He ama khöma siso ba zorugo
Yate’amoni’ö döi-U
Yatobali banua-U fefu niha
Ya’itörö zomasi ndra’Ugö, hulö simane ba zorugo
Yasimanö göi ba gulidanö, öma sirugi ma’ökhö
Be’e khöma ma’ökhö andre, ba efa’ö khöma horöma
Simane fangefa’öma sala ba zifasala khöma
Ba böi ohe ndra’aga ba wanandraigö
[Efa’öga ba gafökha, me khö-U mbanua, awö wa’abölo, Awö lakhömi irugi ba zilöaetu. Yaduhu]

Bahasa Serawai (Bengkulu Selatan)
Bapak kami diau di sergau
Kami endak namau Dighi diregaui, karnau Dighi suci.
Kami endak Dighi njadi rajau kami
Mangku kendak Dighi dituruti di deniau luak di sergau.
Enju’ila kami saghini makanan kami ngan secukupau.
Ngabiska sala kami, luak kami ngabiska sala jemau ngan kami.
Jangan enangka kami dicubaui
Anyautu ilakkala kami jak di diau ja’at.
[Karnau Dighila rajau diau bekuasau ngan agung selelamaunyau. Amin]

Bahasa Uma (Mentawai)
Tuama-kai to hi rala suruga
Pomperapia’-kai, bona hawe’ea tauna mpobila’ hanga’-nu to moroli’
bona Iko jadi’ Magau’ hi dunia’
Bona hawe’ea tauna hi dunia’ mpobabehi konoa-nu, hibalia hante ihi’ suruga
Wai’-kai pongkoni’ to kiparaluu eo toe lau
Ampungi sala’-kai, hewa kai’ wo’o mpo’ampungi sala’ doo hi kai’
Neo’-kai nupelele’ rasori, bahaka-kai ngkai kuasa anudaa’
[Apa’ Iko-mi Magau’ to mokuasa pai’ to bohe tuwu’-nu, duu’ kahae-hae-na. Amin]

Bahasa Mentawai
Ukkuimai ka manua
Ekeu lé saram Taikamanua
Bulé ekeu lé tupaniniddogi samba tuaabeuaké
Ekeu lé Rimatamai. Bulé nuutéaké polak néné samba bulé itureddet teú bagam kelé ka manua
Aké ka kai kanmai simemet komenmai kineneiget
Appéaké selemai, kelé kuappéaké leú kai sia sipusesele ka tubumai
Buí nuobáaké itatá tonem bagamai ka tubum
Ké moi pasisiboat ka tubumai tápoi belaaké lé kai ka geget sanitu Sikataí
[Ekeu lé poí Rimata sipulu gege, samba sipulubeunan, teret buru-burú, Amen]

Bahasa Nalca (Mentawai & Yahukimo Papua)
Nunja neyung imik heikek ululamnya o, anja si nera muna’ gobdo geisa ululul
Anda nunja’ dubnya ululam. Anadya wera sokok an wenelemnesilim
Anja senelelama’ ara, imik heikek sam gigiwoka unulamla sok, sokok anaba unululul
Nunja sumen denemabnya nek sunuwoka, or doboka elegeisilom
Yok nim eb malya ubdangamna nim eb memeldalamab sok, anda anaso uboka nunja malya una’ eneba doboka bobogeisilom
Nunda nauba sunulusil ak sam bo yangganggunesilim bok, alda hyak meilinya bek ab blebnesilem
[Anda hyak senenggom migib dubnya uboka, anja si nera soba’ imik ulmorulumnamla. Amin]

Bahasa Sunda
Nun Ama di sawarga
Mugi jenengan Ama nu suci dimulyakeun
Karajaan Ama mugi rawuh
Pangersa Ama mugilaksana di dunya, sapertos di sawarga
Mugi abdi dinten ieu dipaparin tedaeun nu picekapeun
Sareng hapunten kalelepatan abdi, sakumaha abdi oge parantos ngahapunten ka nu gaduh kalelepatan ka abdi
Mugi abdi ulah diterapan cocoba anu abot
Sawangsulna mugi di salametkeun ti panggoda Iblis
[Wirehi nya Ama nu jumeneng Raja, kawasa sareng mulya, salalanggengna. Amin]

Bahasa Jawa
Kanjeng Rama ing swarga
Mugi asma Dalem kaluhurna
Kraton Dalem kawiyarna
Ing donya inggih kalampahana, karsa Dalem kados ing swargi
Abdi dalem sami nyadhong paring Dalem rejeki ing sapunika
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem
Déné kawula inggih ngapunten dhateng sesami
Abdi dalem nyuwun lepat saking panggodha
Saha tinebihna saking piawon
Amin

versi lain:
Rama kawula ing swarga
Asma Dalem kaluhurna
Karaton Dalem mugi rawuha
Karsa Dalem kalampahana, wonten ing donya kados ing swarga
Kawula nyuwun rejeki kangge sapunika
Sakathahing lepat nyuwun pangapunten dalem
Kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami
Kawula nyuwun tinebihna saking panggodha
Saha linuwarna saking piawon
Amin

versi lain:
Dhuh, Rama kawula ingkang wonten ing swarga
Asma Paduka mugi kasucèkaken
Kraton Paduka mugi rawuh
Karsa Paduka mugi kalampahan, wonten ing bumi kadosdéné wonten ing swarga
Kawula mugi kaparingan rejeki kawula
Sacekapipun ing dinten punika
Saha Paduka mugi ngaputen kalepatan kawula
Kadosdéné kawula inggih ngapunteni tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula
Punapa déné kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggodha
Nanging mugi sami Paduka uwalaken saking piawon
[Awitdéné Paduka ingkang kagungan Kraton saha wisésa tuwin kamulyan ing salami-laminipun. Amin]

Bahasa Jawa Suriname
Duh Bapaké awaké déwé nang swarga
Muga Jenengmu kasutyèkna
Muga kratonmu tumekaa
lan kekarepanmu klakonana, ing donya kayadéné nang swarga
Nyuwun sandang-pangan saben dina
lan pangapura sangka ing dosa, awit awaké déwé ya ngapura
dosané wong liya
Nyuwun aja sampèk kenèng goda
Nanging luwarana sangka ala

Bahasa Madura
Rama se jumenneng e sowarga
Moga asmaepon Junandalem emolja’agiya
Karaja’annepon Junandalem moga dhatengnga
Karsaepon Junandalem moga kalakona e bume akadi e sowarga
Parenge abdidalem rajekke are mangken
Parenge sapora abdidalem dhari sadajana kasala’an, akadi abdidalem jugan nyapora sadajana oreng se gadhuwan sala ka abdidalem
Ja’ maso’agi abdidalem ka dhalem gudha’an,
Namong palopoddagi abdidalem dhari se jahat
[Junandalem rato se molja sareng se kobasa salanjangnga. Amin]

Bahasa Bali
Ajin titiang sane ring suarga
Parab Palungguh Aji mangda kaluihang
Pamrentahan Palungguh Aji mangda kadegang
Pakarsan Palungguh Aji mangdaja mamargi iriki ring mrecapada, sakadi ring suarga
Ring rahinane mangkin, icenja titiang pangan kinum sategepipun
Ampurayangja iwang titiange, sakadi titiang ngaksamayang anake sane sampun maiwang ring titiang
Maliha sampunang titiang kabakta ring genah gegodane
Nanging bebasangja titiang saking I Jaat
[Santukan Palungguh Aji sane nuwenang pamrentahan, kakuasaan miwah kaluihane langgeng salami-laminipun. Amin]

Bahasa Tetun (NTT & Timor Timur)
Amin Ama iha lalean
Ami husu ema hotu-hotu
Atu haluli ita kan naran
Ita kan foho rai atu mai
Ita kan hakara dadi ba, iha raik laran nudar iha lalean
Ami husu ita ohin atau fo ba ami
Ami kan han loro loron nian
No ita atu fo per dua ba ami
Ohin nu dar ami mos fo perdua ba ema
Ne be na susar amai
Noa ita atu daka ami
Iha mau finu alaran
Ami keta halo salah
No ita atu sori ami hosi at
Amin.

Bahasa Timor Dawan
Bahasa Timor Dawan ini penggunaannya di masyarakat Timor bagian Barat dan juga dipakai oleh masyarakat wilayah kantong Timor Leste, Ambeno.
Hai Ama abit neno tunan
Uisneno Anesit Afinit
Hai mimtausan Ho kanam knino
Fun Ho, nai Kesel So Ho muplenat anbi pahpinan, ma hai mituin Ho lomim onle anbi neno tunan
Mutis ma muno’u hai mnahat anbi neno i
Ma amsako kai hai sanat, onle hai amsako milali hai aom bian sin sanat
Ma kais mutam kai neu lasi su’at, mes mufetin kai na’ko amle’ut in tuaf
[Fun Ho ana’ Plenat, akuasat, apinat talan te nabal-bal. Amin]

Bahasa Amarasi Raya (NTT)
Maut he bifee-atoni’ sin arsin
Anmo’en natuin Ho preent ein anbin pah-pinan ia
Nahuum on re’ Ho ameupt ein
Anmoe’ natuin Ho preent ein etan sonaf neno tunan, tua
Amturun ma mbaab maan kai nok bukaet
Re’ nanokab ansuun neno, tua
Hai mtoit Ko he Ho msaok main hai sanat ma penu sin,
Nahuum on re’ hai mnikan ma mniahan main tuaf-tuaf
Re’ anmo’en sanan neu kai, tua
Ampafa’ ma mpanat kai
He hai kais ammoe’ rais amre’ut ma maufinu.
Ma msoi mufetin kai na’ko niut reu’f ee in kuasan, tua.
[Natuin Ho kuum, Usif re’ ammui’ kuasa ma’tani’ ma mapina’-makraah re’uf, Ho kuum es re’ anaa’ aprenat nabaar-baar, tua, Hai onen ma baisenut na’tuuk ma na’paar on re’ naan, tua. Amin]

Bahasa Sabu (NTT)
Ama jhi do era pa era do mmau do megala: Au ke ne Deo do Kemolo ne. Ki ie mudhe Au ke ne do ta pedhede-peketute.
Au ke ne Duae tu jhi. Ki ie mudhe he Au ke ne do pereda pa raiwawa jhe lua ddhei Au ke ne do ta pekerihe ne mii pa era do mmau do megala.
Wie we pa dhara lodho do nadhe ne bhara nga’a do paralu tu jhi.
Pehuba we jhi ngati hala nga ludu jhi, mii do alla le ke ri jhi pepehuba ne ddau do tao hala penaja nga jhi.
Bhole hani we pepada ne lua manno nga kaho jhi pa dhara peabu jhi nga ruluji-ruhakku tapulara gole we jhi ngati higa nga kuaha Mone tao apa nga kedhaha.
[Wata Au ke ne Duae do mone higa nga pereda nga do dhida do ketutu ne lohe la lodho do nami mii ne. Amin]

Bahasa Ot Danum (Dayak)
Amai ihkai ang soruga
Ihko Pohotala Ijo Tukan
Keleh Ihko tonyembah tutang tonohoromat
Ihko Lahcan ihkai. Keleh Ihko moretah ang tana tutang kohondak-Kam tonuhit kolou ang soruga
Nonga aang ondou tuh ukun ijo ihkai poruluoh
Ngapunrih ihkai tahkan kosalan’kai, kolou ihkai jari ngapunoh ulun ijo bosala umba ihkai
Ararih mohonou ihkai nihou porocaya aang ohkot ihkai tonihkos
Tahpi nguwat ihkai tahkan kowasa ang ja’at
[Ihkorih Lahca ijo bokowasa tutang tonohoromat nyiring turus-jahamoh. Amen]

Bahasa Ngaju (Dayak)
Bapa ikei hong sorga
Ikau bewei Hatalla je Tunggal
Keleh Ikau inyembah tuntang ihormat
Ikau bewei Rajan ikei. Keleh Ikau marentah hunjun petak tuntang kahandakm imenda kilau huang sorga
Tenga ah andau toh panginan je imerlu ikei
Ampun ikei bara kare kasalan ikei, kilau ikei jari mampun oloh je basala dengan ikei
Ela ah manalua ikei nihau kapercayan ikei hong katika ikei iningkes
Tapi paliwus ikei bara kuasan taloh papa.
[Ikau bewei Raja je kuasa tuntang hai tuntang katatahie, Amen].

Bahasa Ma’anyan (Dayak)
Ambah kami sa hang surga
Hanyu Alatalla sa tungkan
Hanyu sa nasambah nelang nahormat
Hanyu Raja kami
Wuah hanyu marentah hang ambau tane, nelang kabahumennu ngalut nuu kala hang surga
Ami ma kami hang anrau yiti kutaen sa na parlu daya kami
Ampun kami teka kahalaen kami, kala kami haut ngampun ulun sukat bakahalaen anri kami
Ada maladar kami kawawaian kaparisayaan tawuk kami napurija
Kude sanepah kami teka kuasa sa jahat
[Hanyu Raja sa bakuasa nelang mulia hampe kalalawahni. Amin]

Bahasa Dusun Witu (Dayak ) versi Katolik
Amah kami huang sorga
Na muliakan aran Nu
Hawilah kerajaan Nu
Jarilah kahandak Nu, tahamau bumi sameh nihi ta langit
Ami kami rajaki andrau ina
Dan ampuni Nu kahalaan kami, sameh kamipun ngampun ulun sa hala nihi kami
Ada Hanyu nampasuk kami huang cubaan
Tapi lapasNu kami neke sa jahat
Amien

Bahasa Talaud
O Yamangi yami sularummu sorga
Marramawu arran Nu
Susianna araratuan Nu
Rantate apulu Nu ariadite su runia ere surarum mu sorga
Onggola o siyami suallo indi pabawiaki yami na su’ungnga
Wuru ampunge rosa ngkami ere lai iyami manganggilu ampunga su taumata apa nasara siami
Arie mangapidi yami su wawarintongnga
Ewe’e liu o yami wusu arareo
[Ana araratuanna, wuru tarrino, wuru awawantuge man si’o sara nta’auddusanne. Amin]

Bahasa Sanger
Amang i kami su sorga
Apakasusiko arengu e
Apakarentako kararatuangu e
Apaka sehuko kapulunu e kerrewe su sorga e karene lai su dunia e
Onggotenko laidop i kami mello-mello e sahelo ini
Ampungeko kalawou salagi kami karewe lai i kami nagampung taumata nempesalage si kami e
Ringangu i kami e abe aha su sassaluka
Kaiso ambange woi ralaki e
[U kai si Kau kararatuang , ringangu kawasa e, ringangu kawantuge e sarang kekal. Amin]

Bahasa Bantik (Minahasa)
Yama ngkami dang su kalrutuang
Tinodoso adeng Nu
Kadinta te komalrigi Nu
Kaoalri te kalrimu Nu, su ndunia galre su kalrutuang
Bihai te kami su lrou ie kaneng kami nagana-ganang
Bo ampungai te kami unte maya kinasalra ngkami, galre ngge kami lragi mapa ampung nu toumata sinalra si kami
Bo adiei dinga-dingang kami su huang nu kababoditong
Tau bulre te kami bua nu unte dalrai
[Ka Ikau nu taguang komalrigi, bo pangataseng, bo kinapa-pia maidao sini bo tamai. Tangada]

Bahasa Tountemboan Tumompaso ([Ma’kele’i] Minahasa)
Amang Kasuruang a si wale karondorang
Si Maka Ngarang Le’nas i pa’ rayo-rayo
I tongkore’i eng Kapetor wangko’
Ka’awoang i Amang mamuali ang kayobaang iasar ka kele inambale karondorang
Weani’i sicoong kami asi endo anio ipakatoro-toro
Ampungan engkasea’angi’i kakele kami ma’be’e ampung ase kakele tou
Wo ca toro i wali kami angkawangkurang, Ta’an i tayang ange kami a si lewo.
Ampa’pa’ si Amang Kasuruang ke’ si Makapetor Wangko’,kawasa wo kale’nasang, akad ingkaure-ure. Ulit

Bahasa Toundanouw/Tonsawang (Minahasa)
Amang ambaoi kaholanoan i sorga
Pedayorayowen ngalan Nu
Wowaladai kerajaan Nu
Mamoalimai pataare nu ambaoi toba kelei a sorga
Powaladanai sikoon endoinia
Apungan pahasa kaseaan, osa hami tahula mapung kaseaan i touwalina.
Naam i wayai a lolepei
Sumata i rekang akatapiaan.
[Karngan si Hou tumaka-taka, i kerajaan bo kuasa bo konungaan ahad kaetoeto. Ulit]

Bahasa Toukakas/Toulour (Minahasa)
Amak nami wana kantangi kalenasa
Pakarengarengane ngara NU
Maimo pakolanoan Nu
Mamualimako kapaara Nu wia koatan tanu wana kalenasan
Wehantemi nendo yai kakaanen nami pakatoroni.
O ampungeni wia kasumelokan nami taintu kangkahi nikami nimampung i tou simelok wia nikami
O tia mahali nikami witu pemawaan
Malengkan weta temi nikami wia kaguelewoan
[Pahapaan ni Koute maka punya pakolanoan, ong kaperentaan, ong kagueleosan akari kaure-ure. Nulit]

Bahasa Tondano (Minahasa)
Ama’ mei mana en sorega
Linenasola ngaran Nu
Meimou eng kakekolanoan Nu
Mamualimola em pa’ar Ru, wia eng kaoatan tanu mana en sorega
Weanitemi kei wia en endo ye’i en tetikoonei pakatoron
Wo ampunganitemi kei witu eng kaselokanei, tanukan kangkai nikei mampungi se tou wewean selok wia nikei.
Wo tea paalin mana em pema’wa’an kei
[Ka’a Nikoumou si makakekolanoan, wo eng kawasa, wo eng kalo’oran tumubal eng kaure-ure. Amin]

Bahasa Tonsea (Minahasa)
Ama’ ami mena ung kasendukan
Ngaran Nu ipakarake-rakek
Maimo Ungkapetoran Nu
Um pa’pa’adan Nu mamoali wia u wawontana tanu mena ung kasendukan
Weanai kami nendo nania ya’ai u weke pinaka toro-toro
Tea kan wean ghenang u lewo siniwo kami, taintu kan nikami dai mawe ghenang witu lewo ne wadina wia nikami
Wo tea kan iwadi nikami witu umpanguni’an
Karengan uman tare engkasan nikami witu u lewo
[Nu anuMu uman ungkapetoran, ung keted wo ungkawangunan akad ung kaureure. Udit taintu]

Bahasa Tombulu (Minahasa)
Ama’ nai wana ang kasendukan
Ni malenas la u ngaran Mu
Meyemo ung kakolanoan Mu
Mamoalila ung ginenangMu wia un tana tanu a mbana ang kasendukan
Wehane kai in endo kenu wuntul un tikoho naila
Wo ampungane kai wana a siningkela naila, tanu kang kasi’i nikai i nimampungola wia si tou simingkela’la wia nikai
Wo tia’mo i pahwalima kai witu um pemawa’an
Ta’an i wa’kate kai wana a lewo’an.
[Pahpa’an Nikomo so maka anu ung kakolanoan, wo ung kawasa, wo ung kaantangan, takaz ing kaure-ure. Ulit]

Bahasa Ledo (Raranggonau dan Tompu)
Alatala, Tuama kami ri suruga
Aga Komiu masipato rapetupu bo rapakaoge.
Komiumo Magau kami.
Perapi Komiu momparenta ri dunia hitu, bo dotaMiu majadi raturusi ntona ri dunia nasimbayu eva ri suruga.
Dekei ka kami kandea niparaluu kami eo hitu.
Bo ampungi sala kami, nasimbayu eva kami muni nombaampungi tona novia sala nte kami.
Nee rapalamba kami rapesori bo kabasakamo kami lako ri kuasa *Magau nu Seta.
[Sabana Komiumo Magau nakuasa bo nipokumaaka sampe ri kasae-saena. *Amin]

Bahasa Pamona (Poso)
Papa mami ri suruga Komimo Pue Ala nu samba’a-mba’a.
Mbolimo komi ndapanyomba pai ndatubunaka.
Komimo mokole mami, Mbolimo komi moparenta ri lino, pai pepokonomi ndawianaka ewa ri suruga.
Ndiwaika kami sandeme se’i pangkoni anu da kakoni.
Ne’emo ndikitanaka kasalaa mami, ewa kami bare’emo mangkitanaka tau anu masala ri kami.
Ne’e ndipapaliu paya peaya mami ri sindara komi ri pompebutuka
Paikanya ndilapasaka kami ungka ri kuasa i Maja’a.
[Maka Komimo Mokole anu makuasa pai meawa anu bare’e da re’e kapusanya. Amin]

Bahasa Toraja
O Ambe’ki dao suruga
(kipalaku) anna dipakala’bi’ tu sangamMi
Anna patalo tu ParentaMi
Anna dadi tu pa’poraiamMi lan te lino susi dao suruga.
Benkanni tu silasanna kikande allo iate sia pa’dei tu sala budangki
Susi kami umpagarri’ salana to kasalan lako kaleki.
Sia da Mielorangkanni diroso
Sangadinna rinding pala’kan da narandankan deata bulituk
[Belanna Kamu tu unnampui Parenta sia kapaan sia kamala’biran sae lakona. Amin]

Bahasa Bugis
Ambo’ta ri surugaé
Iko ritu Allataala iya Séuwaé
Tennapodo risompa-Ko sibawa ripakalebbi
Iko ritu Arutta
Tennapodo mapparénta-Ko ri linoé,na élo-Mu riturusi pada-pada ri surugaé
Wérékki essoéwé inanré iya riyapparelluwangngé
Addampengekki polé ri asalatta, pada-padato pura riyaddampengenna tau iya pasalaé ri idi
Aja’ taleppessakki ateddéngeng ateppereng wettutta ricobai
Iyakiya taleppessakki polé ri akuwasanna iya mappéjariyé
[Ikona Arung makuwasa sibawa malebbi lettu mannennungeng. Amin]

Bahasa Makassar
O, Manggea ri suruga
IKattemi Allata’ala Tenaya Ruanna Poro iKatte nisomba siagang nipakala’biri’
IKattemi Karaenna ikambe
Poro iKattemi ammarenta ri lino,na nituruki erotTa ri lino kamma ri suruga
Kisarei ikambe anne alloa apa naparalluanga ikambe
Kipammopporangi dosa-dosana ikambe, sangkamma napammopporammi ikambe tu salaya ri kalenna ikambe
TeaKi’ balang parekangi ikambe nibeta ri paccobaya passangalinna Kipakabellai ikambe battu ri maja’dalaka
[IKattemi Karaeng makoasaya siagang k, Aminang mala’birika satunggu-tungguna. Aming]

Bahasa Hulaliu (Maluku Tengah)
Amau’ka loto lanito
Kope nalamu
Um kayarani lai
Pasuka’um kawa’a, eke karasan ahanau’u lanito
Koe wa’ ami potu ti, ami’m amanam
Laha ampong ya’ ami ma poso ahia, sire lahai is puna ahia wa’ ami
Laha ehe’e peki ami eke poso soe laloi
Tapi kamusii ami eke malatutur
[Karna Ale kayarano, laha’m kuasa, kura kemuliaan, nalai mese-mese Amin]

Bahasa Kei (Maluku Tenggara)
Yamab Umdok Sorga
Marfasant Memam
Ma Mu yangyangun endat
Ma Mu hahauk enjad na bum ratan, waun vuk na sorga raan
Umna ver am ler i, mam wear-benau lerleran.
Um’ampun mam sa, waun vuk am’ampun tomat er’ot sa am.
Um’tod amba afa ental am wahid
Ne Umwer lauk am tav afa sisian
Amin

Bahasa Tobelo
Mia Ama o horogaka
Ngona ma Jou Madutu noma tëngo-tëngoka
Tanu Ngona ini huba dé ini horomati
Ngona mia Koano.
Tanu Ngona nopareta o duniaka, dé Ani mau yamoteke hokä o horogaka.
Nomihi döaka o wange nënanga mia inomo ngomi mipöparalu.
Nomi apongo ngomi tongomi miahowono, hokä ngomi miahiapongoka o nyawa yahowo-howonoka ngomino.
Uha nohiguma la ihihanga miangongaku maöraha ngomi imï taili mä o Dorou makuaha nomihirehene.
[Ngona o Koano nokokuaha dé nomulia kahi ado-adonika. Amin]

Bahasa Sougb/Manikion (Papua)
Akeinya se bogo,
Emen emouwan naugb lusud laugwan leigdoumesa ban aboho dara lesijaresa ban hom dous
Anai bani ecabeci namcir.
Dara emen emacgeij ban ben naugb ban boiharaga emen emaugwan se cinogo gini ucugb toua. Dara ban barautut emen naugb emen emaimo areg asesa banin abdoc mes namcir, aninim dag leng se bogo len laimo ban abir touohob.
Dara ban beic ared edeinyum irogini dou emen toua.
Dara ban baigdougwo emen sesar augwan dau emen, aninim dag emen emaigdougwo len gus meren geicara gecgu dou emen dau len toua.
Dara ban bemesa areg ainyen emen aud sesar touwero. Doba ban beseyeiyo emen dougwo Sud Hom Mobgos Maha sug en ainyen emen gini, dauntoba emen ememobsara dau banlo.
[Anai banin boiharaga augwan. Dara ban abuwemougb esesa naugb augwan. Dara ban aboho eb taiba naugb augwan beb huhugb namcir toua. Amin]

Bahasa Ngalum (Pegunungan Bintang, Papua)
Nu Aetki abi dingla balinomepki. Hep enila dito kitki dangolki.
Hep raja hibil balinona mangol hil bali talephe, Hep pinong mina mangol hilkae yum putamiphea, Hepa abi dingla tep mangol hil tep heona nu pinonga yep.
Kamdika nu enon mina ee.
Nu tana i dokae tala hep eip min dun bihap eup tepa Hep tana nu tala hemup mina dun bihap ee.
Iblis tana nu tala hep eaano tamoknehee balia Hep tana e-kukup ee.
Puo, tala hemon min koton pukona yep hep ee. Raja hibil heen balinona Hep helki, Hepa ngangmelki, kitki, dito dito balinoknedeep. Hihi. Amin. Kali aoknehiip.

Bahasa Mandarin
Wǒ men zài tiān shàng de fù
Yuàn rén dōu zūn ní de míng wèi shèng
Yuàn ní de guó jiàng lín
Yuàn ní de zhǐ yì xíng zài dì shàng
Rú tóng xíng zài tiān shàng
Wǒ men rì yòng de yǐn shí, jīn rì cì gěi wǒ men
Miǎn wǒ men de zhài
Rú tóng wǒ men miǎn le rén de zhài
Bù jiào wǒ men yù jiàn shì tàn
Jiù wǒ men tuō lí xiōng è
Yīn wèi guó dù, quán bǐng, róng yào, quán shì ní de
Zhí dào yǒng yuǎn
Amin

Bahasa Belanda
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome, Uw wilt geschiede
Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het Koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
In der eeuwigheid
Amen

Bahasa Perancis
Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom s’oit sanctifié
Que ton règne vienne
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire.
Amen

Bahasa Spanyol
Padre nuestro, que estás en el cielo
Santificado sea tu nombre
Venga a nosotros tu reino
Hágase tu voluntad
En la tierra como en el cielo
Danos hoy nuestro pan de cada día
Perdona nuestras ofensas
Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden
Y no nos dejes caer en la tentación
Y líbranos del mal
Tuyo es el Reino el Poder y la Gloria por siempre Señor
Amen

Bahasa Portugis
Pai Nosso, que estais nos Céus
Santificado seja o Vosso nome
Venha a nós o Vosso reino
Seja feita a Vossa vontade Assim na Terra como no Céu
O pão nosso de cada dia nos dai hoje
Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido
E não nos deixeis cair em tentação
E livrai-nos do mal
Amén

Bahasa Rumania
Tatăl nostru care eşti în ceruri
Sfinţească-se numele Tău
Vie împărăţia Ta
Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ
Pâinea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o nouă astăzi
Şi ne iartă nouă greşelile noastre
Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri
Şi nu ne duce pe noi în ispită
Ci ne mântuieşte de cel rău
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea
Acum şi pururea şi în vecii vecilor
Amin

Bahasa Yunani
Pater hêmôn ho en toes ouranoes
Hagiasthêtô to onoma sou;
Elthetô hê basileia sou;
Genêthêtô to thelêma sou,
Hôs en ouranô, kae epi tês gês.
Ton arton hêmôn ton epiousion dos hêmin sêmeron;
Kae aphes hêmin ta opheilêmata hêmôn,
Hôs kae hêmeis aphiemen toes opheiletaes hêmôn;
Kae mê eisenenkês hêmas eis peirasmon,
Alla rhysae hêmas apo tou ponerou.
Hoti sou estin hê basileia kae hê dynamis
Kae hê doxa eis tous aeônas
Amên

Bahasa Ibrani
Avinu shebashamayim
Yitkadash shemekha.
Tavo malkhutekha
Ye’aseh r’tsonekha
Ba’arets ka’asher na’asah vashamayim
Ten-lanu haiyom lechem chukeinu
U’selach-lanu et-ashmateinu ka’asher
Solechim anachnu la’asher ashmu lanu
Ve’al-tevieinu lidei massah
Ki im-hatsileinu min-hara
Ki lakha hamamlakha vehagevurah
Vehatiferet l’olemei olamim
Amen

Bahasa Arab
Abānā alladhī fī s-samāwāti
Li-yataqaddasi ‘smuka
Li-ya’ti malakūtuka
Li-takun mashī`atuka
Kamā fī s-samā`i, kadhālika ´alā l-ardi
Khubzanā kafāfanā a´tinā l-yawma
Wa-ghfir lanā dhunūbanā
Kamā naghfiru nahnu aydan li-l-mudhnibīna ilaynā
Wa-lā tudkhilnā fī tajribatin
Lākin najjinā mina sh-shirrīri
āmīn

Bahasa Inggris (King James Bible)
Our Father which art in heaven
Hallowed be thy name
Thy kingdom come
Thy will be done in earth, as it is in heaven
Give us this day our daily bread
And forgive us our debts, as we forgive our debtors
And lead us not into temptation, but deliver us from evil
For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever
Amen